Overzicht van mail instellingen

Server     mail.urcentral.net
POP3 poort 995, met SSL
IMAP poort 993, met SSL
SMTP poort 587, met SSL (of op Windows: TLS)

Screenshots van populaire mail clients

Mac OS X Mail - IMAP
Mac OS X Mail - POP
iPhone - IMAP
iPhone - POP
Outlook - IMAP
Outlook - POP3

Let u bij Apple Mail en de iPhone svp ook op het type SSL Identiteitscontrole (Authentication); deze moet staan op Wachtwoord (Password), dus niet MD5 of APOP oid. (Zie voor meer uitleg ook de screenshots hierboven svp)

NB: Als in het Apple Mail programma de SMTP servernaam veranderd word, moet vaak ook het wachtwoord opnieuw worden ingetikt.